• Câu hỏi:

  Sự kiện nào mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam?

  • A. Cách mạng tháng Tám thành công (1945).
  • B. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930).
  • C. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi (1975).
  • D. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi (1954).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC