YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam?

  • A. Cách mạng tháng Tám thành công (1945).
  • B. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930).
  • C. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi (1975).
  • D. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi (1954).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91861

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA