YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không phải là ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam? 

  • A. Đưa quần chúng nhân dân bước vào thời kỳ trực tiếp vận động cứu nước.
  • B. Khẳng định đường lối lãnh đạo của Đảng và quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân.
  • C. Hình thành khối liên minh công nông, công nhân và nông dân đoàn kết đấu tranh.
  • D. Là cuộc diễn tập đầu tiên của Đảng và quần chúng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1945).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Mã câu hỏi: 91856

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA