• Câu hỏi:

  Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức (1972) và Định ước Henxinki (1975) đều chủ trương

  • A. thủ tiêu tên lửa tầm trung ở châu Âu, cắt giảm vũ khí chiến lược. 
  • B. giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.
  • C. tiến hành thúc đẩy hợp tác về kinh tế, chính trị và quốc phòng.
  • D. giải thể các tổ chức quân sự của Mỹ và Liên Xô tại châu Âu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC