RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không phải là nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp  xâm lược ở Việt Nam (1858 - 1884)?

  • A. Triều đình thiếu đường lối chỉ đạo đúng đắn.
  • B. Nhân dân thiếu quyết tâm kháng chiến.
  • C. Triều đình chỉ chủ trương đàm phán, thương lượng.
  • D. Nhân dân không ủng hộ triều đình kháng chiến.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>