• Câu hỏi:

  Căn cứ địa trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam (1945 - 1954) không phải là 

  • A. nơi đứng chân của lực lượng vũ trang.  
  • B. một loại hình hậu phương kháng chiến. 
  • C. trận địa tiến công quân xâm lược. 
  • D. nơi đối phương bất khả xâm phạm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC