YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954  -  1975) của nhân dân Việt Nam thắng lợi là  một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc vì đã

  • A. giáng đòn mạnh mẽ vào âm mưu nô dịch của chủ nghĩa thực dân. 
  • B. tạo ra tác động cơ bản làm sụp đổ trật tự thế giới hai cực Ianta. 
  • C. tạo nên cuộc khủng hoảng tâm lý sâu sắc đối với các cựu binh Mỹ. 
  • D. dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế - chính trị trầm trọng ở Mỹ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91869

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA