RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Ngày 30 - 8 - 1945, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị là sự kiện đánh dấu 

  • A. nhiệm vụ dân tộc của cách mạng hoàn thành.
  • B. nhiệm vụ dân chủ của cách mạng hoàn thành.
  • C. chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ. 
  • D. Tổng khởi nghĩa thắng lợi trên cả nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>