RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Trong những năm  1953 - 1954, để can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương, Mỹ đã

  • A. ký với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương.
  • B. viện trợ cho Pháp triển khai kế hoạch quân sự Rơve. 
  • C. công nhận Chính phủ Bảo Đại do Pháp dựng nên.
  • D. tăng cường viện trợ cho Pháp thực hiện kế hoạch Nava. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>