RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Pốtxđam (1945) thông qua quyết định nào? 

  • A. Liên Xô có trách nhiệm tham gia chống quân phiệt Nhật ở châu Á. 
  • B. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới. 
  • C. Liên quân Mỹ - Anh sẽ mở mặt trận ở Tây Âu để tiêu diệt phát xít Đức.
  • D. Phân công quân đội Đồng minh giải giáp quân Nhật ở Đông Dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>