YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chiến dịch nào đã kết thúc thắng lợi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ở miền Nam  Việt Nam?

  • A. Huế - Đà Nẵng.
  • B. Đường 14 - Phước Long. 
  • C. Hồ Chí Minh.
  • D. Tây Nguyên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 91848

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA