• Câu hỏi:

  Chiến dịch nào đã kết thúc thắng lợi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ở miền Nam  Việt Nam?

  • A. Huế - Đà Nẵng.
  • B. Đường 14 - Phước Long. 
  • C. Hồ Chí Minh.
  • D. Tây Nguyên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC