AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong trường hợp trội hoàn toàn, phép lai nào cho tỉ lệ kiểu hình 1:1 :

  • A. Aa x Aa 
  • B. Aa x aa 
  • C. AA x Aa
  • D. aa x aa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phép lai Aa x aa sẽ cho ra đời con là: 1 Aa : 1aa.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>