AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Với XH: Bình thường, Xh: máu khó đông. Để  sinh được con gái, con trai đảm bảo không  bị bệnh bị máu khó đông. Kiểu gen của bố và mẹ là:

  • A. Bố:   XhY, mẹ: XHXH
  • B. Bố:  XHY, mẹ: XhXh 
  • C. Bố:   XhY, mẹ: XHXh
  • D. Bố:  XHY, mẹ: XHXh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   XhY x XHXH sẽ tạo ra con gái có kiểu gen là XHXh con trai có kiểu gen là XHY. Như vậy cả con gái và con trai đều không bị bệnh.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>