ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cấu trúc của nuclêôxôm gồm:

  • A. phân tử histôn được quấn bởi 146 cặp nu
  • B. 8 phân tử Histôn được quấn quanh bởi 146 cặp nu tạo thành 1 \({3 \over 4}\) vòng.
  • C. 4 phân tử ADN được phân tử Histôn quấn quanh
  • D. Lõi ADN được bọc bởi 8 phân tử protein histôn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  146 cặp nu quấn 1\({3\over 4}\) vòng quanh lõi gồm 8 protein histon.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA