YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đơn vị cấu trúc cơ bản của nhiễm sắc thể là:

  • A. ADN
  • B. Nuclêôtit
  • C. Nuclêôxôm
  • D. Prôtêin Histôn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Từ nucleoxom sẽ tạo nên các cấu trúc xoắn ở mức độ cao hơn tạo nên NST.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 18640

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON