AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đơn vị cấu trúc cơ bản của nhiễm sắc thể là:

  • A. ADN
  • B. Nuclêôtit
  • C. Nuclêôxôm
  • D. Prôtêin Histôn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Từ nucleoxom sẽ tạo nên các cấu trúc xoắn ở mức độ cao hơn tạo nên NST.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>