YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cơ sở của hiện tượng hoán vị gen là:

  • A. Hiện tượng trao đổi chéo giữa các crômatit trong cặp NST kép tương đồng ở kì đầu của giảm phân I
  • B. Trao đổi chéo giữa các crômatit trong các NST kép ở kì đầu giảm phân I
  • C. Sự phân li độc lập và tổ hợp ngẫu nhiên các NST trong giảm phân
  • D. Giảm phân và thụ tinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hoán vị gen xảy ra giữa các NST tương đồng, tạo ra nhiều giao tử khác nhau với tỉ lệ không quá 50%. Nếu sự trao đổi chéo xảy ra giữa các NST không tương đồng thì đó là đột biến chuyển đoạn NST tương hỗ.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 18741

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA