YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây không đúng khi nói về tần số hoán vị gen:

  • A. không vượt quá 50%
  • B. tỉ lệ nghịch với khoảng cách các gen
  • C. được dùng để lập bản đồ gen
  • D. TSHV càng lớn, gen càng xa nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khoảng cách giữa các gen càng lớn thì tần số hoán vị gen càng lớn vì khi các gen càng xa nhau thì khả năng xảy ra sự tiếp hợp trao đổi chéo càng dễ dàng.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 18745

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA