• Câu hỏi:

  Dạng thông tin di truyền được sử dụng trực tiếp trong quá trình dịch mã tổng hợp protein là:

  • A. ADN
  • B. mARN
  • C. tARN
  • D. rARN

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thông tin trên mARN được dịch mã để tạo ra chuỗi polipepetit của phân tử protein.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC