YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cơ thể sinh vật mà bộ nhiễm sắc thể tăng lên nguyên lần (3n, 4n, 5n…) là dạng nào sau đây:

  • A. Thể lưỡng bội
  • B. Thể đơn bội
  • C. Thể đa bội
  • D. Thể lệch bội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thể đa bội là cơ thể mà bộ NST tăng lên theo bội số của bộ NST đơn bội của loài (lớn hơn 2n).

  RANDOM

Mã câu hỏi: 18682

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA