AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một loài có bộ NST là 2n NST (n cặp tương đồng). Tế bào một cá thể của loài đó trong tế bào có 2n – 1 NST. Dạng đột biến NST này là:

  • A. Lệch bội 
  • B. Tự đa bội
  • C. Dị đa bội
  • D. Đột biến cấu trúc NST

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Lệch bội hay là dị bội là một dạng đột biến số lượng NST, thay đổi số lượng ở một hoặc vài cặp NST nào đó.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>