• Câu hỏi:

  Mỗi bộ ba mã di truyền chỉ quy định 1 loại axit amin trong phân tử Prôtêin là đặc điểm nào của mã di truyền:

  • A. Tính phổ biến
  • B. Tính đặc hiệu
  • C. Tính thoái hoá
  • D. Tính liên tục

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nhiều mã bộ ba có thể cùng mã hóa cho một loại axit amin nhưng mỗi mã bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin duy nhất.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC