AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo quy luật phân li độc lập, một cá thể có kiểu gen AaBbCCDd có thể tạo bao nhiêu loại giao tử:

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 6
  • D. 8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kiểu gen AaBbCCDd có 3 cặp gen dị hợp do vậy số giao tử được tạo ra là 23 = 8.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>