AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm không phải của Plasmit:

  • A. Nằm trong tế bào chất của vi khuẩn
  • B. Là ADN dạng vòng mạch kép
  • C. Là dạng ADN chỉ có ở tế bào nhân thực
  • D. Có khả năng tồn tại độc lập, làm vectơ chuyển gen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Plasmit là phân tử ADN nhỏ dạng vòng kép, chỉ tồn tại trong cơ thể vi khuẩn và có thể độc lập nhân đôi trong cơ thể vi khuẩn.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>