AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều kiện quan trọng nhất để quy luật phân ly độc lập nghiệm đúng là:

  • A. P thuần chủng
  • B. Một gen quy định 1 tính trạng
  • C. Tương quan trội - lặn hoàn toàn
  • D. Mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng nằm trên cặp NST khác nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quy luật phân li độc lập chỉ đúng khi các cặp gen nằm trên các NST khác nhau, do đó trong quá trình phát sinh giao tử sẽ phân li độc lập và tổ hợp ngẫu nhiên.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>