AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi gặp bộ ba nào thì ribôxôm bị tách thành 2 tiểu phần và giải phóng chuỗi pôlipeptit:

  • A. UUU
  • B. AUU
  • C. UAA
  • D. AGU

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Có 3 mã bộ ba kết thúc là UAA, UAG, UGA, khi gặp một trong 3 mã bộ ba này thì quá trình dịch mã kết thúc và riboxom sẽ tách ra khỏi mARN thành 2 tiểu phần riêng biệt và giải phóng chuỗi polipepetit.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>