AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một quần thể ngẫu phối đã đạt trạng thái cân bằng, tỉ lệ kiểu gen aa là 0,16. Tỉ lệ kiểu gen Aa trong quần thể là:

  • A. 0,36
  • B. 0,16
  • C. 0,48
  • D. 0,32

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tỉ lệ kiểu gen aa là 0,16,quần thể đạt trạng thái cân bằng, vậy qa=0,4, pA=0,6.

  Tỉ lệ kiểu gen Aa là 2pq=0,48.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>