YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ưu thế lai giảm dần qua các thế hệ vì:

  • A. Mức độ thuần chủng giảm
  • B. Mức độ dị hợp giảm
  • C. Đột biến tăng
  • D. Biến dị tổ hợp giảm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vì ở cơ thể biểu hiện ưu thế lai có mặt đầy đủ các gen trội ở cả bố và mẹ, qua các thế hệ thì tỉ lệ dị hợp giảm xuống, tỉ lệ đồng hợp tăng lên làm giảm sự biểu hiện ưu thế lai.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 18782

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA