YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một gen bị đột biến không làm thay đổi chiều dài. Số liên kết Hiđrô giảm đi 1 liên kết. Lọai đột biến đó là:

  • A. Mất một cặp A-T
  • B. Thay thế 1 cặp A-T bằng cặp G-X
  • C. Thêm một cặp A-T
  • D. Thay một cặp G-X bằng cặp A-T

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chiều dài của gen không đổi là dạng đột biến thay thế, nhưng số liên kết hidro bị giảm 1 liên kết nghĩa là đã thay 1 cặp G-X  bằng 1 cặp A-T.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA