YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Kiểu gen nào dưới đây được viết là không đúng:

  • A. AB/ab
  • B. Ab/aB
  • C. Aa/bb
  • D. Ab/ab

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Để thể hiện các gen nằm trên cùng 1 NST thì các gen cùng locus phải nằm cùng vị trí locus trên 2 chiếc NST của cặp NST tương đồng, trên cùng một chiếc NST có các gen khác locus với nhau.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 18726

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA