AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Gen đa hiệu là gen:

  • A. Chịu tác động của nhiều gen
  • B. Điều khiển hoạt động của nhiều gen khác
  • C. Sản phẩm của nó ảnh hưởng tới nhiều tính trạng
  • D. Tạo nhiều loại sản phẩm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gen đa hiệu là gen chi phối nhiều tính trạng khác nhau, do vậy sản phẩm của nó ảnh hưởng đến nhiều tính trạng.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>