AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cây rau mác mọc ở cạn hay bờ sông có lá to, dạng mác. Cây rau mác mọc ở dưới nước có lá thuôn, mềm. Hiện tượng này là:

  • A. Sự mềm dẻo kiểu hình
  • B. Đột biến
  • C. Biến dị di truyền
  • D. Ngẫu nhiên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cùng là loài rau mác nhưng khi trồng ở các môi trường khác nhau thì biểu hiện kiểu hình khác nhau, đây là sự thích nghi của cơ thể trước sự thay đổi của môi trường.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>