AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong tương tác cộng gộp,  tính trạng càng phụ thuộc vào nhiều cặp gen thì:

  • A. tạo ra một dãy các kiểu gen với nhiều tính trạng tương ứng
  • B. làm xuất hiện tính trạng chưa có ở bố mẹ
  • C. Sự khác biệt về kiểu hình giữa các kiểu gen càng nhỏ
  • D. Càng có sự khác biệt lớn về kiểu hình giữa các kiểu gen càng nhỏ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong tác động cộng gộp, khi tính trạng càng phụ thuộc vào càng nhiều kiểu gen thì sẽ tạo ra nhiều kiểu gen với sự có mặt của các gen trội khác nhau, số lượng gen trội trong mỗi kiểu gen sẽ quyết định sự biểu hiện kiểu hình của kiểu gen đó.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>