AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phương pháp hiệu quả nhất trong việc duy trì ưu thế lai ở thực vật là:

  • A. Cho tự thụ phấn bắt buộc
  • B. Nuôi cấy mô
  • C. Trồng cây bằng hạt
  • D. Thường xuyên đổi mới cây có ưu thế lai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Để duy trì ưu thế lai thì ta sử dụng biện pháp nhân giống vô tính, như vậy sẽ bảo tồn được bộ gen của ưu thế lai.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>