YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phương pháp gây đột biến thường áp dụng đối với đối tượng:

  • A. Vi sinh vật, thực vật
  • B. Vi sinh vật, người.
  • C. Vi sinh vật, Động vật
  • D. Động vật, thực vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vi sinh vật có bộ gen đơn giản nên có thể dễ dàng gây đột biến.

  Thực vật không có cơ chế giới tính phức tạp như động vật nên có thể gây đột biến.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 18781

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA