YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo thứ tự từ đầu 3’-5’ của mạch mang mã gốc, thứ tự các vùng của gen cấu trúc lần lượt là:

  • A. Vùng điều hoà – vùng mã hoá – vùng kết thúc
  • B. Vùng mã hoá – Vùng điều hoà – vùng kết thúc
  • C. Vùng điều hoà – vùng kết thúc – vùng mã hoá
  • D. Vùng kết thúc - Vùng điều hoà – vùng mã hoá 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vùng mã hóa luôn nằm giữa vùng điều hòa và vùng kết thúc.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 18626

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA