• Câu hỏi:

  Theo thứ tự từ đầu 3’-5’ của mạch mang mã gốc, thứ tự các vùng của gen cấu trúc lần lượt là:

  • A. Vùng điều hoà – vùng mã hoá – vùng kết thúc
  • B. Vùng mã hoá – Vùng điều hoà – vùng kết thúc
  • C. Vùng điều hoà – vùng kết thúc – vùng mã hoá
  • D. Vùng kết thúc - Vùng điều hoà – vùng mã hoá 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vùng mã hóa luôn nằm giữa vùng điều hòa và vùng kết thúc.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC