AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong mô hình điều hòa của Mônô và Jacôp theo Ôperôn Lac, chất cảm ứng là?

  • A. Prôtêin ức chế
  • B. Đường Lactôzơ
  • C. Đường Glucôzơ
  • D. Đường galactôzơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi môi trường có lactozo thì chất này sẽ kết hợp với protein ức chế do gen điều hòa tạo ra làm cho protein ức chế không gắn vào vùng vận hành được, quá trình phiên mã được khởi động và ngược lại.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>