YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ở người tính trạng tóc quăn là trội so với tính trạng tóc thẳng, gen qui định chúng nằm trên NST thường. Hai vợ chồng đều có tóc quăn, người em gái của chồng và người em trai của vợ đều có tóc thẳng. Biết ông bà nội và ngoại đều tóc quăn. Khả năng cặp vợ chồng này sinh đứa con có tóc thẳng xấp xỉ là:

  • A. 11,11%
  • B. 17,36% 
  • C. 66,67%
  • D. 5,56%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A: quăn; a: thẳng

  Người em gái của chồng và người em trai của vợ đều có tóc thẳng (vợ, chồng tóc quăn) \( \to \) vợ và chồng có kiểu gen: 1/3 AA: 2/3 Aa

  Khả năng cặp vợ chồng này sinh đứa con có tóc thẳng xấp xỉ là: 2/3 x 2/3 x 1/4 = 11,11%

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>