RANDOM
 • Câu hỏi:

  Điều nào dưới đây không đúng đối với di truyền ngoài nhiễm sắc thể?

  • A. Mọi hiện tượng di truyền theo dòng mẹ đều là di truyền tế bào chất
  • B. Di truyền tế bào chất được xem là di truyền theo dòng mẹ
  • C. Di truyền tế bào chất không có sự phân tính ở các thế hệ sau
  • D. Vai trò của mẹ lớn hơn hoàn toàn vai trò của bố đối với sự di truyền tính trạng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Điều không đúng đối với di truyền ngoài nhiễm sắc thể: Mọi hiện tượng di truyền theo dòng mẹ đều là di truyền tế bào chất. (sai, vì không phải mọi hiện tượng di truyền theo dòng mẹ đều là di truyền tế bào chất) 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA