AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật, chiều cao cây do 5 cặp gen không alen tác động cộng gộp. Sự có mặt mỗi alen làm chiều cao tăng thêm 5cm. Lai cây cao nhất có chiều cao 210cm với cây thấp nhất sau đó cho F1 giao phấn. Chiều cao trung bình và tỉ lệ nhóm cây có chiều cao trung bình ở F2 :

  • A. 185 cm và 108/256 
  • B. 180 cm và 126/256
  • C. 185 cm và 63/256
  • D. 185 cm và 121/256

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  P: AABBDDEEGG (210cm) x aabbddeegg (210 – 5x10 = 160cm)

  F1: AaBbDdEeGg (185cm) F1 x F1 \(\to \) F2: cây có chiều cao trung bình có 5 alen trội

  \(\to \)có tỉ lệ \( = C_{10}^5/{2^5} = 63/256\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA