AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tháp sinh thái nào thường là tháp lộn ngược (có đỉnh quay xuống dưới)?

  • A. Tháp năng lượng của hệ sinh thái dưới nước vùng nhiệt đới
  • B. Tháp số lượng của hệ sinh thái rừng nhiệt đới
  • C. Tháp sinh khối của hệ sinh thái rừng nhiệt đới
  • D. Tháp sinh khối của hệ sinh thái nước vùng nhiệt đới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>