AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hà và Tùng đều không bị bệnh hóa xơ nang tìm đến bác sĩ và xin tư vấn di truyền. Tùng lấy vợ và đã li dị, anh ấy và vợ đầu tiên có một đứa con bị bệnh hóa xơ nang, đây là bệnh do gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Hà có một người em trai cũng bị chết vì bệnh này, nhưng Hà chưa bao giờ đi xét nghiệm gen xem mình có mang gen này hay không. Nếu Hà và Tùng lấy nhau, thì xác suất họ sinh ra một người con trai không mang gen gây bệnh này là bao nhiêu ?

  • A. 1/2 
  • B. 1/6 
  • C. 1/8 
  • D. 1/12

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A: không bệnh; a: bệnh (NST thường) Hà và Tùng đều không bị bệnh hóa xơ nang \(\to \) đều có KG: A

  Tùng lấy vợ và đã li dị, anh ấy và vợ đầu tiên có một đứa con bị bệnh hóa xơ nang \(\to \) Tùng có KG Aa Hà có một người em trai cũng bị chết vì bệnh này \(\to \) có KG: 1/3 AA: 2/3 Aa \(\to \) 2/3 A; 1/3 a

  Xác suất họ sinh ra một người con trai không mang gen gây bệnh: = 1/2 x 1/2 A x 2/3 A = 1/6

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>