YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tuổi sinh lí là:

  • A. thời điểm có thể sinh sản
  • B. thời gian sống thực tế của cá thể
  • C. tuổi bình quân của quần thể
  • D. thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể trong quần thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 72542

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON