AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tuổi sinh lí là:

  • A. thời điểm có thể sinh sản
  • B. thời gian sống thực tế của cá thể
  • C. tuổi bình quân của quần thể
  • D. thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể trong quần thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>