AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những dạng đột biến nào sau đây dùng để xác định vị trí của gen trên NST:

  • A. Chuyển đoạn và lặp đoạn 
  • B. Mất đoạn và lệch bội
  • C. Lặp đoạn và mất đoạn
  • D. Chuyển đoạn và lệch bội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA