AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một gen có chiều dài 0,51\(\mu \)m. Trong quá trình dịch mã đã tổng hợp nên một chuỗi pôlipeptít có 350 axitamin. Đây là gen của nhóm sinh vật nào.

  • A. Thể ăn khuẩn
  • B. Nấm
  • C. Vi khuẩn E.côli
  • D. Virút

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số nu của gen = 5100x2/3,4 = 3000 nu \( \to \)số aa do gen quy định (nếu gen không phân mảnh) = 3000:6 = 500 aa 

  Nhưng quá trình dịch mã đã tổng hợp nên một chuỗi pôlipeptít có 350 axitamin < số aa do gen không phân mảnh quy định \( \to \)đây là gen của sinh vật nhân thực 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>