ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân bên trong gây ra diễn thế sinh thái là:

  • A. sự cạnh tranh giữa các nhóm loài ưu thế
  • B. sự cạnh tranh trong loài đặc trưng
  • C. sự cạnh tranh trong loài chủ chốt
  • D. sự cạnh tranh trong loài thuộc nhóm ưu thế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nguyên nhân bên trong gây ra diễn thế sinh thái là sự cạnh tranh giữa các nhóm loài ưu thế. 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>