AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Về mặt sinh thái, sự phân bố các cá thể cùng loài một các đồng đều trong môi trường có ý nghĩa:

  • A. Tăng cường cạnh tranh nhau dẫn tới làm tăng tốc độ tiến hóa của loài
  • B. Giảm sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể
  • C. Tăng khả năng khai thác nguồn sống tiềm tàng từ môi trường
  • D. Hỗ trợ lẫn nhau để chống chọi với điều kiện bất lợi của môi trường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>