AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở người gen A: thuận tay phải trội hoàn toàn so với gen a: thuận tay trái; gen B: tóc thẳng trội hoàn toàn so với a: tóc quăn hai gen này nằm trên 2 nhiễm sắc thể thường khác nhau. Một cặp vợ chồng đều thuận tay phải tóc thẳng sinh được một người con thuận tay trái tóc thẳng và một người con thuận tay phải tóc quăn. Nếu họ sinh thêm một người con nữa thì xác suất sinh được người con trai kiểu hình giống bố mẹ là:

  • A. 28,125%
  • B. 12,5%
  • C. 25%
  • D. 6,25%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A: thuận tay phải trội hoàn toàn so với gen a: thuận tay trái; B: tóc thẳng trội hoàn toàn so với a: tóc quăn hai gen này nằm trên 2 nhiễm sắc thể thường khác nhau. Một cặp vợ chồng đều thuận tay phải tóc thẳng sinh được một người con thuận tay trái tóc thẳng và một người con thuận tay phải tóc quăn. \( \to \) cặp vợ chồng này có KG: AaBb \( \to \) xác suất sinh được người con trai kiểu hình giống bố mẹ (phải, thẳng) là: 1/2 x 3/4 x 3/4 = 2,8125

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>