AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nitơ phân tử được trả lại cho đất, nước và bầu khí quyển nhờ hoạt động của nhóm sinh vật nào:

  • A. vi khuẩn nitrit hóa
  • B. vi khuẩn nitrat hóa
  • C. vi khuẩn cố định nitơ trong đất
  • D. vi khuẩn phản nitrat hóa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>