AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dùng cônsixin để xử lý các hợp tử lưỡng bội có kiểu gen Aa thu được các thể tứ bội.Cho các thể tứ bội trên giao phấn với nhau, trong trường hợp các cây bố mẹ giảm phân bình thường, tính theo lý thuyết tỷ lệ phân ly kiểu gen ở đời con là:

  • A. 1AAAA : 8AAAa : 18AAaa : 8Aaaa : 1aaaa
  • B. 1AAAa : 2AAaa : 1aaaa
  • C. 1AAAA : 8AAAa : 18Aaaa : 8AAaa : 1aaaa
  • D. 1AAAA : 2AAAa : 1aaaa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Aa \( \to \) consixin \( \to \) AAaa AAaa x AAaa \( \to \) 1AAAA : 8AAAa : 18AAaa : 8Aaaa : 1aaaa. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>