YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thú, gen A1: lông đen > A2: lông nâu > A3: lông xám > A4: lông hung.
  Giả sử trong quần thể cân bằng có tần số các alen bằng nhau. Có bao nhiêu nhận định sau đây là đúng?
  I, Quần thể có tỉ lệ kiểu hình 7 đen: 5 nâu: 3 xám: 1 hung.
  II, Cho các con lông đen giao phối với nhau thì đời con có tỉ lệ lông đen là 40/49.
  III, Cho một con đực đen giao phối với một cái nâu thì xác suất sinh được một con lông hung là 1/35.
  IV, Giả sử trong quần thể chỉ có hình thức giao phối giữa các cá thể cùng màu lông thì ở đời con số cá thể lông hung thu được là 11/105.

  • A.
  • B.
  • C.
  • D. 1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A1: lông đen> A2: lông nâu> A3: lông xám> A4: lông hung. Giả sử trong quần thể cân bằng có tần số các alen bằng nhau.

  I, Quần thể có tỉ lệ kiểu hình 7 đen: 5 nâu: 3 xám: 1 hung.  đúng A1 = A2 = A3 = A4 = 0,25 \( \to \) A1- = 0,4375 (đen) A2- = 0,25 x 0,25 + 0,25 x 0,25 x 4 = 0,3125 (nâu) A3- = 0,25 x 0,25 + 0,25 x 0,25 x 2 = 0,1875 (xám) A4A4 = 0,25 x 0,25 = 0,0625 (hung)
  II, Cho các con lông đen giao phối với nhau thì đời con có tỉ lệ lông đen là 40/49. \( \to \) đúng Đen giao phối: A1A1 = 0,0625/0,4375 = 1/7 A1A2 = A1A3 = A1A4 = 2/7 \( \to \) tạo giao tử: A1 = 4/7; A2 = A3 = A4 = 1/7 \( \to \) đời con lông đen = 40/49

  III, Cho một con đực đen giao phối với một cái nâu thì xác suất sinh được một con lông hung là 1/35. \( \to \) đúng Lông đen (như ý II): A1A1 = 0,0625/0,4375 = 1/7 A1A2 = A1A3 = A1A4 = 2/7 \( \to \) tạo giao tử: A1 = 4/7; A2 = A3 = A4 = 1/7 Lông nâu: A2A2 = 0,0625/0,3125 = 0,2 A2A3 = A2A4 = 0,4 \( \to \) tạo giao tử: A4 = 0,2 \( \to \) con lông hung: A4A4 = 0,2 x 1/7 = 1/35

  IV, Giả sử trong quần thể chỉ có hình thức giao phối giữa các cá thể cùng màu lông thì ở đời con số cá thể lông hung thu được là 11/105. \( \to \) đúng

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA