AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong 3 hồ cá tự nhiên, xét 3 quần thể của cùng một loài, số lượng cá thể của mỗi nhóm tuổi ở mỗi quần thể như sau:

  Quần thể

   Tuổi trước sinh sản

   

  Tuổi sinh sản Tuổi sau sinh sản
  Số 1  150   149 120
  Số 2  250  70  20
  Số 3  50  120  155

  Hãy chọn kết luận đúng.

  • A. Quần thể số 3 đang có sự tăng trưởng số lượng cá
  • B. Quần thể số 3 được khai thác ở mức độ phù hợp
  • C. Quần thể số 2 có kích thước đang tăng lên
  • D. Quần thể số 1 có kích thước bé nhất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A. Quần thể số 3 đang có sự tăng trưởng số lượng cá \(\to \) sai, đây là dạng quần thể suy thoái, số lượng cá giảm.

  B. Quần thể số 3 được khai thác ở mức độ phù hợp \(\to \) sai.

  C. Quần thể số 2 có kích thước đang tăng lên \(\to \) đúng, đây là dạng quần thể phát triển.

  D. Quần thể số 1 có kích thước bé nhất \(\to \) sai, quần thể 3 có kích thước bé nhất

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>